Industrijski parafin E 121

KARAKTERISTIKE:

OZNAKA: E 121

NAMENA:   za drvnu industriju

TAČKA TOPLJENJA: 56-58

POSTOJANOST NA KISELINA: 7%

POSTOJANOST NA JOD: 28

OBLIK PAKOVANJA: ploče

PRIMENA: