PALMIN STEARIN

KARAKTERISTIKE:

OZNAKA: ES4

BOJA:   Lovibond 0.1R white

TAČKA TOPLJENJA: 54-57

POSTOJANOST NA KISELINA: 207-213

POSTOJANOST NA JOD: Max 0.5

OBLIK PAKOVANJA: ljuspe

PRIMENA: