PALMIN STEARIN ES5

KARAKTERISTIKE:

OZNAKA: ES5

BOJA:   Lovibond 0.1R white

TAČKA TOPLJENJA: 55-58

POSTOJANOST NA KISELINA: 204-210

POSTOJANOST NA JOD: Max 1.0

OBLIK PAKOVANJA: flakes

PRIMENA: