Specijalni vosak E222

Specijalni voskovi za proizvodnju sveća u posudama paraffinska pena

KARAKTERISTIKE:

OZNAKA: E222

BOJA:   krem

TAČKA TOPLJENJA: 53-55

SADRŽAJ ULJA: 2.5-4.0%

PENETRACIJA: 22-26

OBLIK PAKOVANJA: ploče

PRIMENA: