Univerzalni paraffini E421

Specijalni voskovi za proizvodnju sveća ekstruderom

KARAKTERISTIKE:

OZNAKA: E421

BOJA:   tamno oranž/svetlo žuta

TAČKA TOPLJENJA: 55-57

SADRŽAJ ULJA: 1.0-1.5

PENETRACIJA: 19-21

OBLIK PAKOVANJA: granule

PRIMENA: